10 anledningar att bo i trähus!

Ett bättre boende

10 fördelar med trähus

1. Trähus är klimatsmarta

Trä är inte bara förnybart, det binder dessutom koldioxid under hela sin livstid. Ett Vernum-hus kan byggas och driftas i hela 88 år med samma klimatavtryck som enbart produktionen av motsvarande betonghus orsakar. 

2. Brandsäkerhet i toppklass

Våra trähus klarar de höga krav som ställs på brandsäkerhet i Sverige idag. Byggsystem är väl beprövat och testat av Sveriges forskningsinstitut RISE – Fire Research AS. Våra hus möter även Boverkets krav vid uppförande av byggnader gällande brand- och utrymningssäkerhet.

3. Halva byggnadstiden

Alla vet att byggnationer tenderar att dra ut på tiden. Det gäller inte Vernum. Vi bygger ett trähus på halva tiden det tar att uppföra motsvarande hus i betong.

4. Glada grannar

Akustiken i ett trähus är betydligt mjukare än i ett betonghus. Samma sak gäller byggljuden, där skillnaden är ännu mer påtaglig. Det låter inte alls lika mycket när byggarbetarna borrar och spikar i trä.

piggy back

5. Friska hus

Trä är ett naturligt material som inte innehåller några ämnen som riskerar att göra dig sjuk, varken toxiner eller tillsatser.

6. Odlingstid för ett trähus: 60 sekunder

Tack vare Sveriges fantastiska skogar har vi en stor tillgång till trä. Totalt tar det bara en minut att odla ett Vernum-hus.

7. Snällt mot den omgivande miljön

Trähus gör bokstavligt talat ett mindre avtryck på naturen jämfört med ett betonghus. Det beror på att trä är ett mycket lättare material, vilket är skonsamt mot miljön och kräver mindre markarbete.

8. Bättre inomhusklimat

Trä absorberar och avger fukt i ett reglerande flöde som balanserar luftfuktigheten och skapar ett behagligt inomhusklimat.

9. 100% förnybart material

Skogens oändliga kretslopp ger oss det fantastiska byggmaterial som trä är. Tar vi hand om skogen och träet på rätt sätt är det ett hundra procent förnybart material.

10. Materialet är lätt att frakta

Föreställ dig en lastbil som fraktar trä och en som kör betong. Det är betydligt lättare, i dubbel bemärkelse, att transportera trä.

Byggare bär lättbalk, Masonite Beams
Copyright © 2024 Vernum Fastigheter