För dig som hyresgäst

Ett grönt hem på riktigt

Välkommen hem!

Här hittar du våra trivselregler för hyresgäster och här finns våra hyreskriterier för uthyrning. Har du som hyresgäst frågor eller funderingar? Våra förvaltare finns alltid bara ett klick bort.

 

Felanmälan:

felanmalan@vernumfast.se

08 – 519 479 06
mellan 08.00-16.00

 

Vilket hus bor du i?

Felanmälan

Har du som hyresgäst stött på problem i ditt hem? Hur du gör din felanmälan beror på vilket hus du bor i. Nedan ser du våra projekt och hur du felanmäler i just ditt hus.
Har du frågor om felanmälan och hur du ska göra kontakta oss på info@vernumfast.se!

Felanmälan vardagar:
Felanmälningar görs via Mina Sidor i Pigello. Har du inte tillgång till dator eller mobiltelefon ringer du
Tel: 043- 352 44 00.

 

Jour:
Vid absolut AKUTA skador
Vardagar mellan 16.00 – 07.00
samt dygnet runt alla helgdagar
Tel: 043- 352 44 00, följ instruktionerna.

Felanmälan vardagar:
mellan 07.00 – 16.00
Tel: 077-110 10 30 eller använd felanmälningsformulär på HSB:s hemsida www.hsbgota.se alt skicka mejl till adressen nedan.

 

Jour:
Vid absolut AKUTA skador
Vardagar mellan 16.00 – 07.00
samt dygnet runt alla helgdagar
Tel: 077-110 10 30 eller
Tel: 010- 442 36 46

 

Mejl: felanmalan.gota@hsb.se.

Felanmälan vardagar:
Felanmälan lämnas på felanmalan@vernumfast.se 
eller via 08- 519 479 06 mellan 08.00-16.00.

 

Jour:
073-524 01 06
Vid absolut AKUTA skador, fel som orsakats av hyresgäst kan koma att debiteras den boende.
Vardagar mellan 16.00 – 08.00
samt dygnet runt alla helgdagar

Vanliga frågor

Hur ställer jag mig i kö till en lägenhet?

Vernum har ingen egen förmedlingskö utan Vernums lägenheter förmedlas genom den externa tjänsten HomeQ (www.homeq.se) och vi använder oss enbart av deras köpoängssystem. Urvalet görs utifrån de som uppfyller våra grundkrav och köpoäng.

För att börja samla köpoäng och därmed öka dina chanser att få den bostad du vill ha behöver du registrera dig på HomeQ. Det är kostnadsfritt och du behöver BankID för att kunna registrera dig.

Du kan också anmäla ditt intresse för våra lediga lägenheter via vår hemsida, under ”Hitta bostad”. Då länkas du vidare till det valda objektet på HomeQs hemsida och det krävs ett HomeQ-konto för att ansöka.

Har du frågor som rör HomeQ ber vi dig att ta kontakt med deras kundservice.

Hur anmäler jag intresse för ett projekt?

Under varje projekt finns en intresseanmälansknapp. Där anmäler du dig för att få allmänna uppdateringar om projektet. Observera att detta inte är en förmedlingskö.

Även våra nyproduktionsprojekt förmedlas istället via HomeQ. Du behöver ett HomeQ-konto för att kunna ställa dig i kö till projektet och söka den lägenhet du vill ha.

När projektet har kommit så långt som till förmedlingsfasen kommer samtliga lediga lägenheter i projektet att publiceras på projektsidan på HomeQ. Har du anmält ditt intresse får du en uppdatering så fort det är möjligt att söka via HomeQ.

Vad är HomeQ?

HomeQ är Sveriges största förmedlingsplats för förstahandskontrakt, besök hemsidan www.homeq.se för att läsa mer.

Vad kostar medlemskapet i HomeQ?

Nej det är helt gratis och du legitimerar dig med Bank-ID.

Blir jag automatiskt erbjuden lediga lägenheter?

Nej, du blir aldrig erbjuden en lägenhet som du inte själv har sökt. Du måste aktivt söka en lägenhet via HomeQ. Beroende på köpoäng och om du uppfyller hyreskriterierna kan du därefter bli erbjuden en lägenhet.

Kan jag ge min kötid till en annan sökande?

Din kötid är personlig och kan inte skänkas bort eller läggas ihop med någon annan sökandes.

Förlorar jag min köplats om jag blir erbjuden en lägenhet?

Nej, inte när du blir erbjuden en lägenhet. Dock så nollställs din kötid när du tackat ja till en lägenhet.

Vad är ett hyresavtal?

Hyresavtalet är en värdehandling och en av de viktigaste skriftliga handlingarna för ett hushåll. Där står bland annat vad som ingår i hyran, dina rättigheter respektive skyldigheter som hyresgäst, uppsägningstid och inflyttningsdatum. Enligt hyresavtalet gäller vissa regler som att betala hyran i tid och att följa våra trivselregler. Hyresavtalet gäller tills du säger upp det alternativt att det blir uppsagt enligt gällande hyresavtal och/eller hyreslagen.

Får jag hyra ut i andra hand?

Om det skulle bli aktuellt för dig att hyra ut din lägenhet i andra hand måste du alltid ansöka om tillstånd från oss. I din ansökan anger du orsaken till andrahandsuthyrningen och bifogar intyg. Tänk på att lämna in ansökan i god tid, minst en månad innan den planerade uthyrningen ska börja. Godkännande behövs också om du lånar ut lägenheten utan att ta någon hyra. Vid andrahandsuthyrning på grund av utlandsvistelse behöver vi din tillfälliga adress under den tid som lägenheten är uthyrd i andrahand. Vi vill även ha en fullmakt till någon i Sverige under den tid du befinner dig utomlands. Att hyra ut lägenheten utan vårt medgivande kan vara skäl för uppsägning av hyresavtalet. Tänk på att det är du som står som ansvarig för lägenheten och hyran så länge du står som hyresgäst på kontraktet, även om du hyr ut i andra hand. Andrahandsuthyrning innebär att du upplåter lägenheten till någon annan under en begränsad tid, om du till exempel studerar eller arbetar tillfälligt på annan ort. För att din andrahandsansökan ska bli godkänd måste det finnas skäl som styrker anledningen till det.

När ska jag betala min hyra?

Du betalar din hyra månadsvis och i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Varje månad får du en hyresavi där det framgår vilken summa du ska betala och när hyran senast ska vara betald.

Hur säger jag upp min lägenhet?

Om du vill säga upp ditt hyresavtal kontaktar du oss på Vernum Fastigheter. En uppsägning ska alltid ske skriftligt. Enligt det hyresavtal som är tecknat mellan Vernum Fastigheter och dig så gäller en uppsägningstid på tre månader. Eftersom uppsägningstiden utgår från hela kalendermånader ska du säga upp avtalet minst tre månader innan du ska flytta. Det innebär t.ex. att om du säger upp din lägenhet den 4 februari upphör ditt hyresavtal den 31 maj (mars-maj).

När ska lägenheten lämnas?

När hyrestiden har gått ut ska du lämna lägenheten senast följande dag. Infaller den dag då lägenheten ska lämnas på en lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton, får det istället ske nästa vardag senast klockan 12.00. Detta gäller inte om du har avtalat något annat med din hyresvärd.
Copyright © 2024 Vernum Fastigheter