Hur vi bygger

Anmäl
intresse

Vernum fastigheters byggsystem

Byggsystemet

Principen för all projektutveckling i Vernum Fastigheter är att informationen och kunskapen bibehålls från projektidé till inflyttning. Det möjliggörs via den digitala modell som lever med projektet från projektering till slutlig förvaltning. Systemet är utarbetat för att minimera risker med fokus på smart produktion och projekt som blir effektiva att förvalta. Med prefabriceringsgraden i fabrik och montering i den mobila fabriken utgör den industriella produktionsprocessen 99% av den totala produktionen.

Projekteringen – 5D

Projekteringsgruppen leds av Vernum Fastigheter tillsammans med de ansvariga för produktionen. All projektering görs i en digital modell, som vi kallar 5D modellen, och som även omfattar tidsplanering för uppförandet och kostnader för varje produktionsresurs. Med detta sätt att projektera säkerställs även en erfarenhetsåterföring som gör att byggsystemet kontinuerligt vidareutvecklas och effektiviseras. Hela byggprocessen kan visualiseras i modellen för att se var eventuella flaskhalsar och resursbrister uppstår.

Upphandling

En väsentlig fördel med vårt system är att det inte krävs en egen fabrik för produktionen av byggnadsstommen. Istället kan externa leverantörer av dessa delar kontinuerligt utvärderas och konkurrensutsättas. Leverantörerna upphandlas till fasta enhetspriser enligt byggsystemets ingående delar. Vår egna fabrik är istället den mobila inomhusmiljön vi skapar under vårt tält på platsen vi bygger.

En ägare från idé till förvaltning

Närproducerat, förnybart trä är Vernum Fastigheters råvara och byggmaterial.

Traditionell prefabricering av väggar och bjälklag.

Den portabla husfabriken innebär en snabbare, säkrare och mer hållbar byggprocess som dessutom är skalbar efter behov.

Med en effektiv process kan Vernum Fastigheter öka byggandet av ekologiskt hållbara flerbostadshus i trä.

99% av tillverkningen sker i Vernum Fastigheters fabriker

Vernum fastigheters mobila fabrik

Vernum fastigheters mobila fabrik under väderskydd fungerar som en förlängning av fabrikerna som tar fram de prefabricerade väggarna, bjälklagen och våtrumsmodulerna. Till skillnad från husfabriker med volymprefabricerade huskroppar är den mobila fabriken alltid Vernum Fastigheters egna fabrik – ägd och kontrollerad av Vernum Fastigheter för att säkerställa kvalité, leveranssäkerhet och kostnadskontroll. En stor fördel med den mobila fabriken är väderskyddet, vilket gör att byggnationen är opåverkad av regn, snö, vind och temperatur. Under väderskyddet finns dessutom en travers monterad. Detta innebär dels att Vernum Fastigheter alltid har tillgång till en kran, men även att kostnaden för kranen minskar avsevärt samt att en separat kranförare inte behövs. Både väder och travers bidrar till en effektiviserad tidsplanering. Med löpande tillgång till kran och utan hänsyn till väder underlättas leveranser.

Fördelarna med vårt byggsystem

– Kostnadseffektiv industriell produktion.
– Hög prefabriceringsgrad på fabrik i platta paket vilket minimerar antalet transporter.
– Montering av huset i vår mobila fabrik vilket eliminerar väderrisk & underlättar montage.
– Välbeprövad byggmetod.
– Halverad byggtid. (jämfört med traditionell betongbyggnation)
– Minskad byggrisk.
– Digital projektering (5D) med erfarenhetsåterföring.
– Cirkulärt & hållbart – >90% trä.
– Högsta ljudklassen – klass A.
– Brandtestad konstruktion (Rise).
– Resurssnål användning av träråvaran.
– Diffussionsöppen konstruktion, vilket ger ett behagligare inomhusklimat.
– Livscykelanalyser visar att lättbyggnad i trä är det byggsystem som har lägst klimatpåverkan.