Ett banbrytande byggsystem

Länge leve trähus

High-tech möter traditionell byggnadsteknik

Vi har konstruerat ett byggsystem som löser många av de problem som ofta uppstår när man bygger trähus. Det rör sig om allt från resurssnål produktion till brandsäkerhet och ljudisolering. Dessutom ger vårt system stor arkitektonisk frihet utan att tumma på komplexa tekniska lösningar.
Smart, säkert och snällt mot planeten.

 

Gårdagens byggsystem tillhör stenåldern

Vi gör alla vårt bästa för att värna om planeten. Vi sopsorterar, pantar burkar och äter mindre kött. Något som påverkar klimatet mer än många vet är var man väljer att bo. Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Genom att välja klimatsmarta bostäder får människor möjlighet att leva mer hållbart.

 

För att kunna föra byggbranschen framåt behöver vi först förstå problemen. Det finns två huvudsakliga orsaker till att dagens läge ser ut som det gör. För det första används icke-förnybara material, som betong och stål. För det andra går utvecklingen av ny byggteknik och nya byggprocesser helt enkelt för långsamt. Men det finns hopp. Vi har hittat lösningar på samtliga utmaningar.

Vernum Fastigheter

Allt vi bygger, bygger på processen

Vi ger människor möjligheten att bo klimatsmart genom att bygga hållbara trähus med miljövänliga metoder och framtidens teknologi. Med en industrialiserad och digitaliserad byggprocess där 99% av tillverkningen sker i Vernums fabriker har vi möjlighet att bygga mest resurssnålt och klimatsmart i landet.

Närproducerat, förnybart trä är Vernum Fastigheters råvara och byggmaterial.

Traditionell prefabricering av väggar och bjälklag.

Den mobila husfabriken ger en snabbare, säkrare och mer hållbar byggprocess som dessutom är skalbar efter behov.

Vernum Fastigheter ökar produktionen av ekologiskt hållbara flerbostadshus i trä med en effektiv process.

Lägst klimatavtryck i branschen!

Vårt byggsystem är det mest miljövänliga som finns att tillgå i Sverige idag. Det är bevisat genom en omfattande livscykelanalys som tagits fram av Svenska Miljöinstitutet. För att möjliggöra en jämförelse av olika byggplattformars klimatpåverkan under hela livscykeln har Svenska Miljöinstitutet tillsammans med KTH genomfört en livscykelanalys av olika byggsystem för samma flerbostadshus i sex våningar.

 

Analysen visar att ett Vernum-hus kan byggas och driftas i över hundra år med samma klimatavtryck som enbart produktionen av motsvarande hus i betong orsakar. 

 

Ladda ner livscykelanalysen här

Tältsäsong som varar året om

Vår mobila fabrik är en förlängning av de fabriker som prefabricerar väggarna, bjälklagen och våtrumsmodulerna. För att skydda husen från väder och vind sätter vi upp ett stort tält runt byggnationen. Det isolerar, värmer och sparar energi. Allt för att minska klimatpåverkan och effektivisera byggprocessen. På så sätt håller vi också kostnaderna nere. Byggtiden minskar radikalt och du kan lita på att bostäderna blir klara på överenskommet datum.

 

Dessutom skapar tältet en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare som kan jobba ostört oavsett väderlek och slipper få snöflingor i kaffet. Den mobila fabriken är därför central för att säkerställa kvalitet, leveranssäkerhet och kostnadskontroll.

Revolutionerande 5D-modell

Vernum är delägare i den Skellefteå-baserade husfabriken Grönbo. Tillsammans är vi pionjärer i en bransch som länge halkat efter inom digitalisering. Vi har, till skillnad från de traditionella bolagen, digitaliserat hela byggprocessen. I ett klassiskt byggprojekt hanteras kunskapsöverföring och problemlösning direkt på arbetsplatsen, med varierande resultat. Vår digitaliserade arbetsmodell säkerställer effektivitet, skalbarhet och verklig kunskapsåterföring.

 

Vi har utvecklat en digital plattform, vår 5D-modell, som ger stöd till informationsflödet genom hela processen. Det är anledningen till att vi kan säga att vi på allvar har en fullt industrialiserad produktion – något få av våra konkurrenter har uppnått.

 

Tillsammans leder vi utvecklingen i Sverige, om inte i världen, inom denna typ av högkvalitativ och genomgripande digitalisering. Det resulterar i affärsnytta i form av kortare processer och kostnadsbesparingar men framförallt resulterar det i mindre svinn och större klimatnytta.

 

Djupdyk i byggsystemet
Tryggt och säkert

Brandsäkerhet

Våra trähus klarar de höga krav som ställs på brandsäkerhet i Sverige idag. Byggsystem är väl beprövat och testat av Sveriges forskningsinstitut RISE – Fire Research AS. Våra hus möter även Boverkets krav vid uppförande av byggnader gällande brand- och utrymningssäkerhet. Brandskyddsfrågor för byggnader regleras i plan- och bygglagstiftningen där syftet är att förebygga uppkomst av brand, möjliggöra trygg utrymning, upprätthålla konstruktionens bärförmåga, minska risken för spridning av brand samt underlätta släckning.

Akustik

Ljudet av naturen

En av många fördelar med att bo i trähus är akustiken. Ljuden upplevs mjukare. Alla Vernum-hus möter självklart dagens höga ljudisoleringskrav och är ett bevis på att det går att kombinera hållbarhet med mycket hög ljudisolering. I våra byggelement är stålull utbytt mot träfiberisolering och våra stegskivor är i trä. Det ger ett tyst hem med mjukt ljud som gör att du kan leva ostört i samklang med naturen.

Fördelarna med Vernums byggprocess

Kostnadseffektiv industriell produktion med en välbeprövad byggmetod.

Montering av huset i vår mobila fabrik eliminerar väderrisk och underlättar montage. Detta ger en halverad byggtid och minskad byggrisk.

Livscykelanalyser visar att lättbyggnad i trä är det byggsystem som har lägst klimatpåverkan.

Digital projektering (5D) med erfarenhetsåterföring.

Högsta ljudklassen (klass A) och brandtestad konstruktion (Rise).

Diffusionsöppen konstruktion ger ett behagligare inomhusklimat.

Hög prefabriceringsgrad på fabrik i platta paket minimerar antalet transporter.

Resurssnål användning av träråvaran.

Copyright © 2024 Vernum Fastigheter