Våra hyreskriterier

Nedan finner du de regler och krav vi tillämpar i förmedlingsprocessen.

Har du några frågor om vår förmedlingsprocess kontakta info@vernumfast.se.

Hitta bostad

Regler för uthyrning

 

 • Lediga lägenheter förmedlas via den externa tjänsten HomeQ. Genom att registrera en profil på HomeQ kan du därefter söka våra lediga objekt dels på vår hemsida vernumfast.se eller direkt på HomeQ. Ett medlemskap på HomeQ kräver Bank-ID, om du inte har ett Bank-ID eller ett svenskt personnummer kontakta oss på info@vernumfast.se så hjälper vi dig.

 

 • Vi förmedlar lägenheterna efter kötid och förbehåller oss alltid rätten att välja lämplig hyresgäst utifrån våra hyreskriterier.

 

 • Vi tillämpar regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden. Riktlinjer för begränsning av antal boende per lägenhet:
 • 1 rok max 3 personer
 • 2 rok max 4 personer​
 • 3 rok max 6 personer
 • 4 rok max 8 personer
 • 5 rok max 10 personer
  Antalet personer avser vuxna och barn.
  Undantag finns för familjer med många barn och när lägenheten är större än normalt.
  Dessa undantag bedöms från fall till fall.

 

 • Vid lägenhetsuthyrning förutsätts att du avser att använda lägenheten för eget boende.

 

 • Du förbinder dig att inte röka i bostaden eller i husets allmänna utrymmen.

 

 • Andrahandsuthyrning kräver tillstånd från oss. För tillstånd krävs beaktansvärda skäl, exempelvis tillfälligt arbete/studier på annan ort eller längre utlandsvistelse.

 

 • Det ska under hela hyrestiden finnas en gällande hemförsäkring

 

Krav för godkännande av ny hyresgäst:

 

 • Du måste vara myndig.

 

 • Vi tar kreditupplysning på alla som söker och godkänner inte hyresgäster med betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder hos KFM (vid enstaka betalningsanmärkningar kan individuell prövning göras om skuldbeloppet hos KFM reglerats till noll). Om intressenten har skulder kan Borgensman användas. Borgensmannen måste ha en årsinkomst som överstiger 4 gånger årshyran för den aktuella lägenheten samt inga betalningsanmärkningar eller skulder.

 

 • Du ska ha regelbunden inkomst vid kontraktsskrivning. Pension, ålderspension, a-kassa, sjukersättning, inkomst av kapital, studiemedel, aktivitetsersättning, föräldrapenning, etableringsersättning, vårdbidrag, försörjningsstöd, bostadsbidrag, bostadstillägg och barnbidrag godkänns som inkomst.

 

 • Egen företagare skall kunna visa föregående årsbokslut samt reviderat revisorsutlåtande för gällande år. En kopia av registreringsbeviset och F-skattsedel erfordras också.

 

 • Vi gör en bedömning om hushållet har den nödvändiga betalningsförmågan. Kronofogdemyndighetens fastställda förbehållsbelopp utgör riktmärke:

 

 • Efter att hyran är betald ska följande återstå per månad:
 • 1 person – 5016 kr netto (år 2021)
 • 2 personer – 8287 kr netto (år 2021)
 • Tillägg för barn till och med 6 år – 2662 kr netto
 • Tillägg för barn från och med 7 år – 3064 kr netto

 

 • Säkerhet i form av pant eller borgen kan komma att krävas.

 

 • Du ska vid förfrågan kunna uppvisa goda referenser från tidigare hyresvärd.
Copyright © 2024 Vernum Fastigheter