Far och son i solen

Om oss

Hållbarhet är vårt hjärta

Vår affärsidé

Världens mest naturliga affärsidé

Vår affärsidé är enkel: vi ger människor möjligheten att bo klimatsmart. Det gör vi genom att bygga hållbara trähus med miljövänliga metoder och framtidens teknologi. Vi skapar välmående hem med helt naturliga ingredienser som minimerar miljöpåverkan och maximerar livskvalitén.

 

Vi bygger bara gröna hus. Inte nog med att trä är ett förnybart material, det binder dessutom koldioxid! Faktum är att våra åttavåningshus, med transport och konstruktion inräknat, binder 1 000 ton koldioxid – medan motsvarande betonghus orsakar 1 200 ton koldioxidutsläpp.

Vår vision

Vi vill förändra en hel bransch. Genom att bygga och förvalta hållbara trähus vill vi sätta en ny standard för byggbranschen och ge fler människor möjlighet att bo klimatsmart. Vår vision är att vara Sveriges ledande fastighetsbolag för utveckling, byggnation och långsiktig förvaltning av cirkulärt hållbara bostäder.

Värdegrund

Hela vår verksamhet bygger på hållbarhet och jämställdhet. Vi strävar efter att skapa platser och hem som på alla plan är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara. Arbetet börjar i vår egen organisation och därifrån låter vi det genomsyra allt vi gör. Vi arbetar aktivt med att ge personalen verktyg och möjligheter att leva och verka på ett hållbart och jämställt sätt, precis som vi vill hjälpa våra hyresgäster och samarbetspartners. Vi har löpande utbildningar i hållbarhet och är alltid öppna för förändring, förbättring och ny kunskap. 

Livet i ett trähus

Ljudet av naturen

En av många fördelar med att bo i trähus är akustiken. Ljuden upplevs mjukare. Alla Vernum-hus möter dagens höga ljudisoleringskrav och är ett bevis på att det går att kombinera hållbarhet med mycket hög ljudisolering. Du får ett tyst hem där du kan leva ostört i samklang med naturen.

Läs mer om hur vi bygger
Hälsa och välbefinnande

Må bra i trähus

Det är många människor som intuitivt tycker om trä och upplever att materialet har en lugnande effekt. Nu finns det vetenskapliga belägg för att den känslan stämmer. En studie från Linköpings Universitet visar att trä påverkar vårt välbefinnande positivt på flera olika plan. 

Läs studien här
Copyright © 2024 Vernum Fastigheter