Vanliga frågor

Anmäl
intresse

Hur ställer jag mig i er kö?

Du ställer dig i kö genom att anmäla intresse för det projektet du är intresserad av. Där fyller du i e-postadress, namn, personnummer och telefonnummer. Kötiden räknas från det att du bekräftat din e-postadress via den länk som finns i det e-postmeddelande som du får efter skickat in din intresseanmälan. Det kostar inget att ställa sig vi vår kö. Tänk på att uppdatera dina kontaktuppgifter om de ändras genom att mejla oss på info@vernumfast.se. En felaktig e-postadress kan medföra att du missar erbjudanden och information från oss.

Gäller kön alla era lägenheter?

När du anmäler intresse för ett hyresrättsprojekt får du relevant information om förmedlingsprocessen, om bostäderna och projektet som helhet. I vissa fall förmedlas en del eller alla lägenheterna via en bostadsförmedling, något som kommuniceras under projektets gång.

Blir jag automatiskt erbjuden lediga lägenheter?

Nej, du blir aldrig erbjuden en lägenhet som du inte själv har sökt. Du måste aktivt söka en lägenhet när projektet är i den fasen – förmedlingsfasen.

Kan jag ge min kötid till en annan sökande?

Din kötid är personlig och kan inte skänkas bort eller läggas ihop med någon annan sökandes.

Hur går det till när lägenheterna fördelas via er kö?

När ett projekt är klart för uthyrning mejlar vi information om intresseanmälan till alla i intressenter på projektet. På hemsidan kommer du att kunna se vilka lägenheterna som finns tillgängliga, läsa om projektet, lägenheternas inredning, hyressättning och se planritningar. När du läst igenom informationen söker du aktivt de lägenheter du är intresserad av. Innan vi går vidare kommer vi se att de sökande uppfyller de kriterier som vi ställer på våra hyresgäster. De intressenter som uppfyller kraven och har längst kötid kallas därefter till visning. Efter visningen ges möjlighet att tacka ja eller nej till lägenheten. Den som tackar ja och har längst kötid och uppfyller våra kriterier får då erbjudande om lägenheten och kontraktsskrivning. När du tecknat ett avtal för en lägenhet så nollställs kötiden och du måste återanmäla dig till kölistan. Blir du inte tilldelad en lägenhet behåller du din kötid. Du är givetvis välkommen att anmäla dig till kommande visningar för en ny chans. Vi har inte möjlighet att svara på frågor om hur lång kötid som krävs för att bli tilldelad en lägenhet. När du har tillräckligt med kötid för den lägenhet du söker kommer du få ett erbjudande.

Förlorar jag min köplats om jag blir erbjuden en lägenhet?

Nej, inte när du blir erbjuden en lägenhet. Dock så nollställs din kötid när du tackat ja till en lägenhet.

Vad är ett hyresavtal?

Hyresavtalet är en värdehandling och en av de viktigaste skriftliga handlingarna för ett hushåll. Där står bland annat vad som ingår i hyran, dina rättigheter respektive skyldigheter som hyresgäst, uppsägningstid och inflyttningsdatum. Enligt hyresavtalet gäller vissa regler som att betala hyran i tid och att följa våra trivselregler. Hyresavtalet gäller tills du säger upp det alternativt att det blir uppsagt enligt gällande hyresavtal och/eller hyreslagen.

Får jag hyra ut i andra hand?

Om det skulle bli aktuellt för dig att hyra ut din lägenhet i andra hand måste du alltid ansöka om tillstånd från oss. I din ansökan anger du orsaken till andrahandsuthyrningen och bifogar intyg. Tänk på att lämna in ansökan i god tid, minst en månad innan den planerade uthyrningen ska börja. Godkännande behövs också om du lånar ut lägenheten utan att ta någon hyra. Vid andrahandsuthyrning på grund av utlandsvistelse behöver vi din tillfälliga adress under den tid som lägenheten är uthyrd i andrahand. Vi vill även ha en fullmakt till någon i Sverige under den tid du befinner dig utomlands. Att hyra ut lägenheten utan vårt medgivande kan vara skäl för uppsägning av hyresavtalet. Tänk på att det är du som står som ansvarig för lägenheten och hyran så länge du står som hyresgäst på kontraktet, även om du hyr ut i andra hand. Andrahandsuthyrning innebär att du upplåter lägenheten till någon annan under en begränsad tid, om du till exempel studerar eller arbetar tillfälligt på annan ort. För att din andrahandsansökan ska bli godkänd måste det finnas skäl som styrker anledningen till det.

När ska jag betala min hyra?

Du betalar din hyra månadsvis och i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Varje månad får du en hyresavi där det framgår vilken summa du ska betala och när hyran senast ska vara betald.

Hur säger jag upp min lägenhet?

Om du vill säga upp ditt hyresavtal kontaktar du oss på Vernum Fastigheter. En uppsägning ska alltid ske skriftligt. Enligt det hyresavtal som är tecknat mellan Vernum Fastigheter och dig så gäller en uppsägningstid på tre månader. Eftersom uppsägningstiden utgår från hela kalendermånader ska du säga upp avtalet minst tre månader innan du ska flytta. Det innebär t.ex. att om du säger upp din lägenhet den 4 februari upphör ditt hyresavtal den 31 maj (mars-maj).

När ska lägenheten lämnas?

När hyrestiden har gått ut ska du lämna lägenheten senast följande dag. Infaller den dag då lägenheten ska lämnas på en lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton, får det istället ske nästa vardag senast klockan 12.00. Detta gäller inte om du har avtalat något annat med din hyresvärd.